• Bài giảng máy công cụ điều khiển chương trình số

Bài giảng máy công cụ điều khiển chương trình số


Tên ebook:  Bài giảng máy công cụ điều khiển chương trình số
Tác giả:       Bùi Trương Vỹ
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     124 trang
Nội dung chính:
-         Điều Khiển Số ( ĐKS ) và hệ thống ĐKS Máy Công Cụ
-         Lập trình các máy công cụ ĐKS
-         Máy công cụ ĐKS- Phân tích động học và kết cấu
-    Chế tạo được hỗ trợ bằng máy tính
-    Truyền dữ liệu đến các Máy công cụ ĐKS

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: