Lý Thuyết Và Thực Hành CNC Cơ Bản


Tên ebook:  Lý Thuyết Và Thực Hành CNC Cơ Bản
Tác giả:       Nhiều tác giả
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     123 trang
Nội dung chính:
-         Chuẩn bị lập trình
-         Các mã lệnh: G, M, T, S, D, H
-         Chương trình ví dụ

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: