Lập trình phay CNC -2015


Tên ebook:  Lập trình phay CNC
Tác giả:       Nhiều tác giả
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     52 trang
Nội dung chính:
-         Chuẩn bị lập trình
-         Các mã lệnh
-         Chương trình ví dụ

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: