Lập trình gia công trên máy tiện CNC


Tên ebook:  Lập trình gia công trên máy tiện CNC
Tác giả:       Hồ Thị Thu Nga
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     176 trang
Nội dung chính:
-         Điều Khiển Số ( ĐKS ) và hệ thống ĐKS Máy Công Cụ
-         Lập trình các máy công cụ ĐKS
-         Máy công cụ ĐKS- Phân tích động học và kết cấu
-    Chế tạo được hỗ trợ bằng máy tính
-    Truyền dữ liệu đến các Máy công cụ ĐKS

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: