Khóa học SOLIDWORKS Drawing ToolsLynda – Cert Prep: SOLIDWORKS Drawing Tools
Xin chia sẻ đến các bạn khóa học SOLIDWORKS Drawing Tools trên trang học trực tuyến Lynda. Đây là 1 trong seri các khóa học để nhận Certificate phần mềm SolidWork, giới thiệu và hướng dẫn về phần Drawing Tools.
Tổng thời lượng video: 1h16p
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nội dung khóa học bao gồm:
·        Downloading the testing software
·        Working with drawing views
·        Accessing data in the bill of materials
·        Using equations with BOM data
·        Importing model items
·        Creating complex views
·        Sample exam questions and answers

Intro:Link tải về:
Bộ video: Tại đây
File thực hành: Tại đây