Khóa học AutoCAD 2018 New Features


Xin chia sẻ đến các bạn khóa học AutoCAD trên trang học trực tuyến Lynda. Đây là khóa học giới thiệu về các Modul và chức năng mới của phần mềm AutoCAD 2018.
Tổng thời lượng video: 1h15p
Nội dung khóa học bao gồm:Intro:


Các bạn chỉ cần điền vào biểu mẫu sau và sẽ nhận được tài liệu sau 5 giây.