Học lập trình CNC bằng tay


Tên ebook:  Học lập trình CNC bằng tay
Tác giả:       Nhiều tác giả
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     90 trang
Nội dung chính:
-         Bài tập lập trình tiện CNC
-         Bài tập lập trình phay CNC


Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: