Giáo trình máy và lập trình CNC


Tên ebook:  Giáo trình máy và lập trình CNC
Tác giả:       Vũ Thị Hạnh
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     104 trang
Nội dung chính:
-         Đại cương về máy điều khiển số
-         Máy trung tâm gia công
-         Máy tiện CNC
-    Máy cắt dây


Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: