Giáo Trình Gia Công Trên Máy CNC


Tên ebook:  Giáo Trình Gia Công Trên Máy CNC
Tác giả:       Bùi Thanh Trúc, Phạm Minh Đạo
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     205 trang
Nội dung chính:
-         Gia công tiện trên máy CNC
-         Gia công trên máy phay CNC


Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: