Giáo trình: Công Nghệ Chế Tạo Máy


Tên ebook:  Giáo trình: Công Nghệ Chế Tạo Máy
Tác giả:       Lưu Đức Bình
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     197 trang
Nội dung chính:
-         Các khái niệm cơ bản
-         Chất lượng bề mặt chi tiết máy
-         Độ chính xác gia công
-    Chuẩn trong chế tạo máy
-    Các phương pháp gia công chuẩn bị
-    Gia công bề mặt chi tiết máy
-    Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: