Giáo Trình CAD-CAM-CNC Căn Bản


Tên ebook:  Giáo Trình CAD-CAM-CNC Căn Bản
Tác giả:       Nguyễn Ngọc Đào
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     96 trang
Nội dung chính:
-         Tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC
-         Lập trình thủ công
-         Lập trình tự động
-    Vận hành máy móc

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: