AutoCAD Cho Tự Động Hóa Thiết Kế


Tên ebook:  AutoCAD Cho Tự Động Hóa Thiết Kế 
Tác giả:       Nguyễn Văn Hiến
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  PDF
Số trang:     164 trang

Nội dung chính:
-         Bản vẽ phẳng
-         Vẽ ba chiều
-         Hướng dẫn và bài tập

Tải về (Google Drive): Tại đây

Bản xem trước 5 trang: